وقتی کودکان یک هدیه دریافت می کنند، بخصوص در روز تولدشان، باید بتوانند به درستی از فرد مقابل تشکر کنند. اما ممکن است کودک شما رفتار دیگری داشته باشد. مثلا کادو را بگیرد، آنرا باز کند و بعد با غرغر بگوید: “خودم از این اسباب بازیه دارم”. احتمالا دوست ندارید با این صحنه مواجه شوید. اما چه باید کرد؟

قبل از شروع مهمانی کودک را بنشانید. به او بگویید: “امروز کادوهایی به تو می دهند. و تو باید اونها رو تک تک باز کنی و  بعدش بگی ممنون. حتی اگر اون کادو را دوست نداشته باشی”. با وجود اینکه نمی توان از کودک زیر 4 سال توقع داشت که معنای تشکر غیرواقعی را درک کند.

اگر می ترسید که کودک شما رفتار مناسبی در هنگام باز کردن کادوها نداشته باشد، می توانید باز کردن کادوها را به زمان پس از رفتن مهمان ها موکول کنید. یا خودتان در کنار کودک باشید و پس از بازکردن کادوها، از مهمان موردنظر تشکر کنید. مثلا بگویید “مرسی نازنین جون برای عروسک قشنگی که کادو آوردی”.

کمی بعد به کودک خود توضیح دهید که بی ادب بودن نسبت به کادوهایی که دریافت کرده است، دل مهمان ها رو می شکنه. چون اونا، کادو رو خریدن تا تو رو خوشحال کنند. واسه همین باید بگی “ممنون” حتی وقتی یه کادویی را دوست نداری.

کادوی تولد