0 Comments

با سلام و تشکر از راهنمایی شما، من iui انجام دادم و نتیجه آن ناموفق بود. دکتر در طول مدتی که iui انجام دادم قرص استرادیول والرات و اسپرین تجویز کردن، گفتن در صورتی که باردار شدم مصرف قرص را ادامه بدم، سوالم این هست که در حال حاضر که پریود شدم هم باید ادامه بدم یا مصرف ان را قطع کنم؟

مشاور مامایی نی نی کده edited question 2 نوامبر سال 2017