کودک من ۱۵روزه هست هرکاری میکنم سینه رو نمیگیره. چه راهکاری می توتم انجام بدم؟ چکار کنم سینه رو بگیره؟