سلام

من دوساله ازدواج کردم الانم دو ماهه اقدام به بارداری کردم اما نتیجه نگرفتم. نگرانم. چه کنم؟