من پوست و کلاهک کلیتوریسم لبه های کوچکم بزرگ شده لطفا کمکم کنید. آیا راه درمانی داره؟ اصلا علت این بزرگی زشتی واژنم چیه؟ آیا ممکنه زمان ازدواجم مشکلی میان من و همسرم ایجاد کنه؟