سلام

آیا قرص گلوکوفاژ باعث تاخیر یا توقف پریودی میشود؟ من از وقتی که این قرص را میخورم هنوز پریود نشدم و با این که به مدت ۱۰ شب مدروکسی پروژسترون خوردم ولی پریود نمیشم. من قصد بارداری دارم ولی چرا پریود نمیشم؟