با سلام

بعد از 7 روز عقب افتادن پریودم تست بی بی چک دادم و بارداری مثبت بود، آیا ممکن است که بی بی چک ها اشتباه نشان دهند؟