سلام

من میخوام اقدام به بارداری کنم و خونه تکونی کردم. آیا کار زیاد مانع میشه از بارداری؟