سلام

ببخشید من ۱سال و نیمه ازدواج کردم، نزدیک ۵ ماهه که جلوگیری نمیکنیم. نمیدونم چرا باردار نمیشم. همه آزمایشی هم دادم سونو هم دادم هیچ مشکلی ندارم. خیلی دلم بچه میخواد. استرسم که یه ماهه گذاشتم کنار. پریودیمم که دو الی سه روز شاید نامنظم بشه (یعنی عقب و جلو بشه) اون ماه ۵۰ روز عقب افتادم خیلی خوشحال بودم اما دکترم گفت هورمونات نامنظم شده قرصم داد خوب شدم دوباره پریود شدم. نه به اینکه دوماه پیش نشدم ۵۰ روز عقب افتادم، نه به حالا که با پریود قبلیم ۱۴روز فرقشه. پریود های همیشگیم ۲۶روز به ۲۶روز بود. کمکم کنید چیکار کنم؟