من 23 مرداد سقط داشتم. 25شهریور، 2آبان، 5آذر، 7دی، 8بهمن دوره های پریودیمن. اگه میتونید بگید تخمک گذاری من کیه؟