سلام

من پسرم سه سالشه، حساسیت شدیدی به میوه ها داره و ماهی. وقتی میخوره تمام بدنش کهیر میزنه وحشتناک میشه و خارش میگیره نمیدونم چی کارکنم. راهنمایی کنید. به کجا مراجعه کنم؟