سلام

من هفته 12 بارداری آزمایش و سونو غربالگری رو انجام دادم و مشکلی نداشت. به درخواست خودم دکتر برا سه ماهه دوم هم آزمایش غربالگری نوشت که هفته 19 انجام دادم سونو مشکلی نداشت اما آزمایش سندرم دان رو برام نسبت 1 به 246 زده درحالی که حداقل و استاندار باید نسبت 1 به 250 باشه من خیلی نگرانم آیا ممکنه مشکلی باشه و نیاز به آزمایشات تکمیلی باشه؟