خسته نباشین
26 آذر ماه اولین روز آخرین پریودم بوده، 29 دی ماه هم آزمایش بتا دادم مقدارش 1378 بود. میخواستم بدونم مقدار بتا زیاد نیست؟