من ۶ ماهه که برای جنسیت دختر رژیم گرفتم و این ماه که باید اقدام کنم احساس میکنم زیر دلم و سمت راستم فولیکول داره. میخواستم بپرسم راست یا چپ در آزاد کردن تخمک، بر جنسیت جنین میتونه اثر بذاره؟