سلام

من بیش از یک هفته از موعد پریودیم گذشته کمر درد شدید و ترشح زیاد دارم گاهی اوقات تهوع هم دارم آزمایش خون دادم منفی بود. آیا باز هم امکان داره باردار باشم؟