خسته نباشید

من 28سالمه و قند ژنتیکی هم نداریم. در ۹هفتگی سقط خودبخودی کردم. در آزمایش قند (که شربت گلوکز خوردم و ۱ساعته بالا آوردم) آزمایشگاه گفت: چون ۱ساعت پیش خوردی، با وجود استفراغ، جذب شده. ادرار و تیروییدم در دوران بارداریم (یعنی هفته هفتم) این بود:
108(GTt100g(fasting
228(GTT(h1
209(GTT(2h
70(Gtt(3h
AntiTPo= 12.40
T4=7.41
Tsh=3.180
W.B.C/hpf=0.1
R.B.C=10-12
Bacteria=few
Casts/1pf=negative
Crystals/hpg=negative
Ph=6.5
Specific Gravity=1.020
لطف کنید ببینید مشکلی داشتن یا نه؟