0 Comments

گریه و ناراحتی و فشار و استرس چه تاثیری بر جنین دارد؟ و آیا ممکن است برای جنین خطرناک باشد؟