سلام

ببخشيد من در حال حاضر حدودا ١٠ روز هست كه پريودم عقب افتاده و چون سيگاری هستم و هفته گذشته الكل استفاده كردم ميترسم تست باردارى بدم، به نظر شما اگر باردار باشم مشكلى برام پيش اومده؟! ممنون