دکتر واسم قرص کلومیفن تجویز کرده، آیا عوارض نداره؟ واسه تنظیم پریود بعد سقطم دوفاستون سه دوره استفاده کردم کیست ایجاد شد، آیا کلومیفن کیست ایجاد نمیکنه؟