درود بر شما

من از آخرین روز مریضیم تا اولین روز مریضی دیگه بیست و نه روز میشه یعنی از روز اول مریضی تا این دفعه دیگه میشه سی و شش روز. روز تخمک گذاری من کی میشه؟