میخوام اقدام به بارداری کنم. سه ماهه که فولیک اسید میخورم. بنظرتون فعلا کافیه؟