سلام

من ۲۹سالمه‌ فروردین ۹۵ازدواج کردم و برج۳باردار شدم‌ برج ۵/۲۸سقط داشتم تو ۹هفتگی بدون دلیل مشخص. الان ۳ماهه جلوگیری نمیکنم ولی باردار نشدم میترسم.خواهش میکنم کمکم کنید و این آزمایش اسپرم همسرم رو واسم بخونید. پریودیام دقیق و منظم۱۱م هر برجه حتی بعد سقطم. دکتر قرص یدوفولیک داد بهم اندازه یکماه نیازی هست دوباره بخورم؟ آخه تموم کردم. سپاس از مهربونیاتون

2/50(.semen volume (mlو

semen ph 7/50و )

43.70mill/ml)sperm densityو

(Motile sperms%59.49

(abnormalprogressive serms%58/23

وnormalmorpholog%65/00و

viscidty:nomal

وcolor andsmell:gray;opaque