سلام
من پریود منظمی ندارم ولی بین 5 تا 15 ماه پریود میشم. ولی هرچی حساب میکنم عددی که بدست میارم اشتباهه. به دلایلی دکتر نمیتونم برم. 2 ماهه جلوگیری ندارم. چطور حساب کنم؟