سلام

من 20 سالمه 49 کیلو هستم. قاعدگی منظم دارم. چهارماهه اقدام کردیم برای بارداری ولی هنوز موفق نشدم. بیماری خاصی هم نداریم درضمن دوسال و نیم تو عقد بودم. آیا امکان داره بخاطر طولانی بودن عقد دیرتر باردار بشم؟