سلام

چند ماهی میشه واسه بارداری اقدام میکنیم ولی موفق نمیشم متفورمین استفاده میکنم. یه کیست فولیکولر 60 میلی داشتم با مصرف یه دوره قرص اتیسترون رفع شد ولی فولیکول هام در حد 10 و 11 بود. دوره م منظم بود با مصرف قرص واسه کیستم از 30 ام به 8 ام افتاد. چیکار کنم این دوره حامله بشم؟