سلام

من دوره قاعدگیم 21 روزه است و روز ششم پاک شدم. میشه زمان تخمک گذاری رو بهم بگین؟ میخوام برای بارداری اقدام کنم.