سلام

من هجده سالمه، پنج ماهه که از ازدواجم میگذره. اقدام به بارداری کردیم ولی هیچ اتفاقی رخ نمیده. هرماه بیست و سوم پریود میشم ولی این ماه هفدهم یا هجدهم پریود شدم. باید چیکارکنم؟ کمکم کنید ممنون میشم