سلام

من سه سال پیش ناخواسته باردار شدم و با وجود تشکیل قلب به دلیل نداشتن آمادگی با قرص سقط کردم. سال پیش که اقدام کردم برای بارداری ماه اول باردار شدم اما قلب جنین تشکیل نشد و این بار مجبور به سقط با قرص شدم. تو آزمایشاتی که انجام دادم مشخص شد کم کاری تیرویید دارم. یکسال زیر نظر پزشک بودم الآن تیروییدم نرماله ولی دوبار اقدام کردم برای بارداری و نتیجه نگرفتم. درضمن شوهرم هم واریکوسل گرید یک و همچنین فاویسم داره. لطفا راهنماییم کنید برای باردار شدن چیکار کنم؟ با تشکر