من سه ماه جلوگیری نکردم و حامله نشدم. چکاپ دادم مشکلی ندارم، آهن خونمم خوبه. ۲۸ سالمه قبلا یکسال قرص راکوتان و یک سال ال دی مصرف کردم. خیلی استرس دارم. دقیقا وقتای تخمک گذاریم نزدیکی انجام دادم ولی نشده. کمکم کنید