پسر من با وزن 4450 بدنیا اومد. الان یازده ماهشه ده و نیم کیلو وزنش و قدش هشتاد هست. نمیدونم چی کار کنم وزنش طبق نمودار کمه! میشه راهنماییم کنید. غذا خوب نمیخوره.