من ٣٢سالمه و ٤ساله ازدواج كردم. ميخوام براي بارداري اقدام كنم. تمام آزمايش هارم انجام دادم مشكلي نداشتم، اين ماه قبل از پريود به مدت دوهفته رازيانه دم كردم و خوردم اما تو دوران پريودي مصرف نكردم. پريودام هميشه ٧روزه بوده ولي اين ماه ده روزه كه ادامه داره و پاك نشدم. مشكلي هست به نظرتون؟