سلام مشاور عزیز، خسته نباشید

من ماه پنچ بارداری و پنچ روز ام هست که باید یه هفته دیگه سونو بدم. تو این یک هفته میخوام برم شهرستان البته آزمایشای لازمو دادم که جوابش تا چند روز دیگه آماده میشه. خواستم بگم آیا مشکلی نداره بخوام برم مسافرت؟ چون با اتوبوس میرم و ده تا دوازده ساعت راهه. مشکلی پیش نمیاد برم یا اینکه اوایل بارداری باید خیلی احتیاط کنم و نرم؟