ببخشید من پریودیم منظم بود ولی یه مدت مرداد و شهریور پریود نشدم رفتم دکتر دوتا آمپول پروژسترون زدم و سه ماه قرص پروژسترون برام تجویز کردند شبی دوعدد از شانزده تا بیست و پنج پریودی و گفتن دیگه جلوگیری نکنیم و یک روز در میان نزدیکی داشته باشیم که ماه اول پنج روز اول پریودی لکه بینی گرفتم و تا هشت روز ادامه داشت یعنی چهار روز اول خونریزی کم و بعد یه کم بیشتر شد. ماه دوم بلافاصله بعد قطع قرص فرداش پریود شدم و حدود دو هفته بعدش یعنی دقیقا پانزده پریودیم دوباره پریود شدم و شانزده پریودی قرص های پروژسترون که بیست عدد آخر بود رو شروع کردم به خوردن و بعد سیزده روز بعد اتمام قرص های مدروکسی پروژسترون درد شدید کمر گرفتم و لکه بینی قهوه ای داشتم و بعد یک روز الان فقط چند قطره خون دیدم، انگار پریود شدم ولی خیلی کمه. ممنون میشم اگه راهنماییم کنید.