سلام، خسته نباشید
23سالمه، جلوگیریم به روش طبیعی بود. بعد از دوسال برای اولین بار اقدام به بارداری کردیم. اولین نزدیکی برای بارداری 12روز تخمک گذاری بود بعدیشم 15 روز تخمک گذاری. ممکنه که بچه دار باشم؟