با سلام

من ۲۴سالمه بعد دو سال درمان و اینا باردارم ولی نه هفته و هنوز سونوگرافی قلبش رو نشون نمیده و نمیزنه قلبش. خیلی نگرانم و داغون. بتای من که هفت روز از وقتم گذشته بود ۱۰۶بود و بعد چهار روز ۵۰۰ شد و ساکمم دیر نشون داد. یعنی این قلبش که نمیزنه میتونه دلیل باشه که جنین دیر تشکیل شده؟ لطفا راهنماییم کنین. احتمال داره تا ۱۲ هفته نشون بده؟