باسلام

پسرم 47روزه است شیر خودمو میخوره، آروغشو بعد شیردادن میگیرم دیگه نمیخوابه به زور میخوابونمش نیم ساعت نشده بیدار میشه گریه میکنه و نمیخوابه. زیاد کولیک نداره اما گاهی معمولا صبح ها خودشو قرمز میکنه بیقرار میشه و نمیخوابه. علت چیه؟