سلام

من الان یک دوره قرص کلومیفن خوردم ولی جواب نداد و‌ پریود شدم. من تخمک گذاریم نامرتبه به نظرتون من چکار کنم تا زودتر حامله بشم؟ قرصی نیست که بتونم بجای کلومیفن بخورم تا زودتر جواب بگیرم؟