سلام.

من در روز 38 پریود آزمایش خون دادم. گفتند که عدد بتا بالای 200 است. پریودم نامنظم بوده و در روز 13 یه سونو انجام دادم که اندازه فولیکول هم 12 و 10 بود. آیا عدد بتا کم نیست؟ یا با وجود تخمک کوچک، حاملگی سالمه؟ سونو را قبل حاملگی دادم و بعد از آزمایش خون سونو نرفتم. چه زمانی باید سونو برم با توجه به شرایطم؟