من الان یک سال و چهار ماهه که اقدام به بارداری کردم ولی نشدم همش هفدهم ماه یا هجدهم پریود میشم. به نظرتون زمان تخمک گذاریم کیه؟