سلام
من ماه اول اقدامم بود، با متخصص كه صحبت كردم گفت بارداري شكل گرفته بوده و ٥٠٪‏ خانمها همينطورن اما بخاطر نقص كروموزوم و يا خيلي چيزای ديگه تا پريود از بين ميره و خانمها متوجه نميشن
حالا من كه متوجه شدم مشكل نقص كروموزوم و… با چي برطرف ميشه؟ ممكن هست ناراحتي فكري يا عصبانيت هم دخيل باشه؟ ممنونم