سلام

میخواستم بدونم لکه بینی لانه گزینی چه زمانی است؟ آیا همه دچار این وضع میشن یا نه؟