میشه راهنماییم کنید که چه موقع اقدام کنم برای بارداری بهتره؟ شما میگید روز تخمک گذاری، من اصلا نمیفهمم که چه زمانی میشه. ۱۱ ام پریود شدم کلا ۶ روز بیشتر نیست. چند نفر بهم گفتن ۲، ۳ روز بعد از پاک شدن قاعدگی اقدام کن، چند نفرم میگن ۱۲روز دیگش. نمیفهمم چیکارکنم کمکم کنید. ممنونم