سلام مشاور عزیز ماما

همینطور که گفتین رفتم بعد چند روز آزمایش بتا دادم خدا رو شکر باردار هستم و دکترم سونو و آزمایش برام نوشت که سونو رو برای 30 دی باید انجام بدم فقط اینکه نمیدونم چرا زیر دلم گاهی میگیره و تیر میکشه و کمرم همین طور. آیا طبیعیه یا نه؟