سلام

23 سالمه، دوساله ازدواج کردم 5 ماهه اقدام به بارداری کردم اما قاعدگیم عقب افتاد و خیلی کم خون بود. رفتم دکتر کیست خیلی ریز داشتم قرص متفورمین و مدروفم 14 روز بعد قاعدگی استفاده کردم. ماه سوم اقدام بارداریم که قرص مصرف نکردم قاعدگیم به موقع و خوب بود اما ماه چهارم اقدام، پریودیم بصورت لکه بینی خیلی کم میومد. دوباره رفتم دکتر ویتامین E(ایزاریت)و متفورمین و پروژسترون 14 روز بعد قاعدگی تجویز کرد اما دوباره ماه پنجم قاعدگیم با سه روز تاخیر و دوباره بصورت لکه بینی میاد. دو ماهه سینه هام خیلی بزرگ شده یه کم چاق شدم زیر شکمم یکم سفت شده ماه پیش یعنی ماه چهارم اقدامم که تست دادم منفی بود. تاثیر قرصاست یاطبیعیه؟ آیامیشه باردار باشم؟ ممنون