سلام، خسته نباشید

من سیکلام بیست و نه روزه است، روزه سی و سه سیکلم هنوز پریود نشدم و دو روز پیش بی بی چک استفاده کردم منفی بود. چند ماه پیش عکس رنگی رحم انجام دادم. میخوام بدونم یعنی باردارم؟