سلام

کسی که تنبلی تخمدان داره باید اون کیست که 8mm ازبین بره تا حامله بشه؟ بعدشم تقریبا چقدر طول میکشه تا حامله بشم با این کیست؟