ببخشید میخواستم بپرسم که چرا برای بارداری باید از شب 12 پریودی یک شب در میان نزدیکی داشته باشیم؟ اگه هر شب نزدیکی داشته باشیم مشکلی پیش میاد؟