سلام

من ۱سال و نیمه که ازدواج کردم طبیعی جلوگیری میکردیم نزدیک ۵ ماهه که جلوگیری نمیکنیم دیگه و قصد بچه دار شدن رو داریم اما هنوز خبری نشده. ماه قبل پریود نشدم خیلی خوشحال بودم ولی از یه طرفم ناراحت چون هرچی تست و آزمایش میدادم منفی بود حتی سونو هم دادم هیچ مشکلی نداشتم حامله هم نبودم تا این ماه پریود شدم یعنی ۵۰ روز عقب افتاده بودم. این چه نشونه ایی هست؟