سلام

21سالمه و 3ماهه برای بارداری اقدام کردم ولی تو این سه ماه قاعدگیم خیلی نامرتب شده قبلش مرتب بوده. میخوام بدونم این طبیعیه یا نه؟ و این که ماما بجای اسید فولیک، یدوفولیک داده بهم. اینا چه فرقی باهم دارن؟