باسلام

من زمان قاعدگیم تقریبا یا 26 یا 27 یا 28 روزه ست. البته قبلا دکتر گفته بود که pco دارم ولی با خوردن قرص درمان شدم. خیلی آدم استرسی هستم. موندم که چه زمانی برای بارداری اقدام کنم؟ آیا اگر بخوام که باردار بشم باید رابطه من منظم باشه؟ آخه خیلی نا منظم رابطه دارم.